Gizlilik Politikası

mobiluygulama.com sitesinde yer alan her türlü içeriğin hakkı saklıdır ve mobiluygulama.com – site sahibinin izni olmaksızın kullanılamaz. Kullanıcılar, mobiluygulama.com tarafından hazırlanan yazılı, görsel, video vb. hiçbir içeriği kopyalayamaz ve/veya kullanamaz. İşbu kopyalama yasağı tarafımızca uygun görülmüş paylaşım hakkı ve izni verilmiş mecraları kapsamamaktadır. mobiluygulama.com dilediği zaman bu yazılı, görsel, video vb. içerikleri değiştirme, kaldırma, düzeltme, ekleme ya da çıkarma yapma hakkına sahiptir.
Kullanıcı, mobiluygulama.com’da anlatılan uygulama ve diğer tanıtımı yapılan ürün/hizmetlere ilişkin kararını, sitedeki içeriklerden bağımsız olarak verdiğini ve ilgili uygulama, ürün veya hizmetlere ilişkin mobiluygulama.com’un maddi ve/veya manevi sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hiçbir şekilde mobiluygulama.com’da aktarılan bilgiler nedeniyle zarara uğradığını iddia edemez.
mobiluygulama.com, kullanıcıların genel olarak tanımlanmasını sağlamak ve kapsamlı olarak demografik bilgi toplamak amacıyla kullanıcıların IP bilgilerini kayıt edebilir. mobiluygulama.com tarafından haber bülteni üyeliğinde veya site içindeki farklı işlemlerde istenilen kullanıcı bilgileri, kullanıcılarla temas kurmak için ve/veya doğrudan pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir. Kullanıcılara ait kişisel bilgiler, mobiluygulama.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, istatistiki çalışma yapma, veri tabanı oluşturma ve çeşitli pazar araştırmalarında kullanılabilir. mobiluygulama.com, topladığı kullanıcı bilgilerini yalnızca kendi iş akışı için kullanmayı, üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve herhangi bir kuruluş ya da şirkete satmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ancak gizlilik kapsamında olan bilgiler, yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep gelmesi halinde, site mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla veya kullanım şartlarında kabul edilen kurallar çerçevesinde 3. şahıslara açılabilir.
Yukarıda açıklanan yasal durumlar ve yasal prosedürler nedeniyle paylaşılacak kullanıcı bilgileri dolayısıyla, kullanıcı işbu Gizlilik Bildirimi ile belirtilen gizlilik kurallarının dışına çıkıldığı iddiası ile Web Sitesi’nden maddi ya da manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, mobiluygulama.com’un tazmin yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
mobiluygulama.com, kendisine ait alan adı içerisinde benimsemiş olduğu iş politikalarına uygun olarak, Banner ve yönlendirme uygulamaları ile başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden mobiluygulama.com’a bağlantı kurulmasını sağlayabilir.  Kullanıcı, işbu içeriklere giriş yaparak erişim sağladığı internet sitesinde karşılaşacağı içerik ve gizlilik politikalarında, mobiluygulama.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
mobiluygulama.com, internet sitesinin kullanım amaçları doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların bilgisayarlarına “Cookie” (çerez) olarak adlandırılan ve kullanıcıyı tanımlamaya yardımcı olan yazılımı yerleştirebilir. Cookie kullanımı, ziyaret edilen web sitesine yönelik durum ve tercihleri kaydederek internet kullanımını kolaylaştıran bir uygulamadır.
Bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin bu siteyi hangi amaçla, kaç kere ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı konularında istatistiki bilgi sağlayan Cookie’ler, kullanıcılara onlara özel reklamlar gösterilmesinde kullanılır. Kullanıcılar istekleri doğrultusunda işlevsel kullanım amacıyla yerleştirilecek Cookie’leri kişisel web tarayıcı ayarları sayesinde engelleyebilme haklarını saklı tutarlar.